ساخت استخر در مازندران (ونوش – طرح مستطیلی)

ساخت استخر در مازندران (ونوش – طرح مستطیلی)

ساخت استخر در مازندران (ونوش – طرح مستطیلی)

استخر (طراحی مستطیل)

نوع طراحی: مستطیلی

حجم بتن ریزی: 120 متر

طول:  متر25

پهنا: 12

ارتفاع کار: 4 متر

آدرس: مازندران- ونوش

این پروژه شامل اجرای کامل پیاده سازی نقشه، آرماتور بندی توسط اکیپ مخصوص، و بتن ریزی می باشد.

اجرای موتور خانه مجاور نیز توسط گروه سامه سازه صورت گرفته است..

برای همکاری می توانید از همین صفجه با ما در ارتباط باشید.

پیمانکار ساخت استخر در مازندران

تلفن تماس

0912-6002210