پودر واترپروف ساختمان

پودر واترپروف

عملکرد: آب بندی سازه بتنی

وزن مخصوص: 0.95 – 1.40

رنگ: خاکستری- سفید

تحویل: نهایت تا 24 ساعت در مازندران