واتراستاپ

واتر استاپ + سایز بندی

عملکرد: آب بندی گوشه های سازه

عرض: 20 – 30- 50

رنگ: زرد-مشکی-آبی

تحویل: نهایت تا 24 ساعت در مازندران